Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 867.

1. PHẠM VĂN MINH
    Unit 17- In the city/ Phạm Văn Minh: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

2. PHẠM VĂN MINH
    Unit 16- Weather/ Phạm Văn Minh: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

3. PHẠM THỊ MÂNG
    Mẹ của em/ Phạm Thị Mâng: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Hoạt động trải nghiệm; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

4. PHẠM THỊ DIỄM
    Unit 8- What Subjiects do you have today/ Phạm Thị Diễm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

5. PHẠM THỊ DIỄM
    Unit 19- The animal world / Phạm Thị Diễm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

6. PHẠM THỊ DIỄM
    Unit 6- Our school facilities: Lesson 2/ Phạm Thị Diễm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

7. PHẠM THỊ DIỄM
    Unit 6- Our school facilities: Lesson 3/ Phạm Thị Diễm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

8. PHẠM THỊ DIỄM
    Unit 8- My favourite subjects/ Phạm Thị Diễm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

9. PHẠM THỊ DIỄM
    Unit 7- Our timetable : Lesson 2/ Phạm Thị Diễm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

10. PHẠM THỊ DIỄM
    Unit 7- Our timetable: Lesson 1/ Phạm Thị Diễm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

11. PHÙNG VĂN GIỮ
    Trên hồ Ba Bể/ Phùng Văn Giữ: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

12. NGUYỄN THỊ THẢO
    Chợ nổi Cà Mau: Luyện tập về so sánh.Từ chỉ đặc điểm./ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

13. NGUYỄN THỊ THẢO
    Chợ nổi Cà Mau: Chia sẻ và đọc/ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

14. NGUYỄN THỊ THẢO
    Các số trong phạm vi 100000/ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

15. TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH
    Ý nghĩa ba chiếc hộp/ Trương Thị Mỹ Hạnh: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Hoạt động trải nghiệm; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

16. ĐẶNG VĂN QUANG
    Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên/ Đặng Văn Quang: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Hoạt động trải nghiệm; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

17. NGUYỄN THỊ THẢO
    Mua sắm tiết kiệm/ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Hoạt động trải nghiệm; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

18. NGUYỄN THỊ MUỘN
    Cá đuôi cờ/ Nguyễn Thị Muộn: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

19. TRẦN THỊ HỒNG LẮM
    Con Rồng cháu Tiên / Trần Thị Hồng Lắm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

20. ĐỖ THỊ TUYẾT NGA
    Bài: Ung- uc/ Đỗ Thị Tuyết Nga: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

Trang sau |