Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 260.

1. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Lễ cúng thần lúa của người dân Chơrơ/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

2. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Bài 11: Tình huống 2/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

3. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Trái đất mẹ của muôn loài/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

4. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Hai cây phong/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

5. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Bài 24: Nói với con/ NGUYỄN THỊ THU TRANG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

6. NGUYỄN THỊ CẨM QUẾ
    Quà tặng của thiên nhiên/ Nguyễn Thị Cẩm Quế: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

7. NGUYỄN THỊ HOA
    Hành trình tri thức: Nghị luận xã hội/ Nguyễn Thị Hoa trường THCS 19/5, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Ngữ văn;
    Nguồn cung cấp: THCS 19/5 (Sơn La)

8. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
    Tiết 115: Nghĩa tường minh và hàm ý: Tiếng việt/ Nguyễn Thị Thu Hằng: biên soạn; Trường THCS Sơn Trung.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Sơn Trung (Lâm Đồng)

9. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
    Tiết 46, 47: Đồng chí/ Nguyễn Thị Thu Hằng: biên soạn; Trường THCS Sơn Trung.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Sơn Trung (Lâm Đồng)

10. PHẠM XUÂN QUỲNH NHƯ
    Bài 3: Truyện - Thực hành đọc hiểu: Tấm lòng người mẹ/ Phạm Xuân Quỳnh Như: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

11. NGUYỄN THỊ THÚY BÌNH
    Trái đất - cái nôi của sự sống (Hồ Thanh Trang): Tiết 116 / Nguyễn Thị Thúy Bình: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

12. NGUYỄN THỊ THÚY BÌNH
    Cô bé bán diêm: Tiết 22,23/ Nguyễn Thị Thúy Bình: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

13. NGUYỄN CÔNG TRÍ
    Chủ đề 44: Văn bản hành chính/ Nguyễn Công Trí: biên soạn; THCS Ngô Văn Sở.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS Ngô Văn Sở (Bình Định)

14. NGUYỄN CÔNG TRÍ
    Chủ đề 42: Ôn tập phần tiếng việt/ Nguyễn Công Trí: biên soạn; THCS Ngô Văn Sở.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS Ngô Văn Sở (Bình Định)

15. NGUYỄN CÔNG TRÍ
    Chủ đề 41: Chương trình địa phương/ Nguyễn Công Trí: biên soạn; THCS Ngô Văn Sở.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS Ngô Văn Sở (Bình Định)

16. NGUYỄN CÔNG TRÍ
    Chủ đề 40: Tổng kết văn bản nhật dụng/ Nguyễn Công Trí: biên soạn; THCS Ngô Văn Sở.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS Ngô Văn Sở (Bình Định)

17. NGUYỄN CÔNG TRÍ
    Chủ đề 39: Thực hành/ Nguyễn Công Trí: biên soạn; THCS Ngô Văn Sở.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS Ngô Văn Sở (Bình Định)

18. NGUYỄN VĂN HÒA
    Thực hành Tiếng việt (Câu hỏi tu từ): Tiết 58/ Nguyễn Văn Hòa: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

19. NGUYỄN VĂN HÒA
    Lễ xướng danh khoa đinh dậu (Trần Tế Xương): Tiết 43, 44, 45/ Nguyễn Văn Hòa: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

20. LÊ THỊ TÚ OANH
    Gõ cửa trái tim: Bài 2/ Lê Thị Tú Oanh: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

Trang sau |