Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 1771.

1. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Lễ cúng thần lúa của người dân Chơrơ/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

2. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Bài 11: Tình huống 2/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

3. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Trái đất mẹ của muôn loài/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

4. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Hai cây phong/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

5. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Dự án: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

6. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

7. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

8. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Trồng, chăm só và bảo vệ rừng/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

9. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Thời trang/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

10. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Thời trang/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

11. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Trồng, chăm só và bảo vệ rừng/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

12. HUỲNH THỊ LỆ TRINH
    Unit 11: Our Greener world: Lesson 2/ HUỲNH THỊ LỆ TRINH: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

13. TÔ THỊ PHƯƠNG THÚY
    Năng lượng: Bài 30: Các dạng năng lượng/ TÔ THỊ PHƯƠNG THÚY: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Khoa học Tự nhiên; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

14. PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG
    Trung Quốc từ thế kỉ XII đến giữa thế kỉ XIX/ PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Lịch sử; Địa lý;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

15. PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG
    Sự phát triển khoa học, kĩ thuật,văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX/ PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

16. PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG
    Trung Quốc từ thế kỉ XII đến giữa thế kỉ XIX/ PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

17. NGUYỄN VĂN KHOA
    Chủ đề 7: Cuộc sống tươi đẹp: Tiết 27 -Tiết 30/ NGUYỄN VĂN KHOA: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Âm nhạc;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

18. NGUYỄN VĂN KHOA
    Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô: Tiết 11 -Tiết 12/ NGUYỄN VĂN KHOA: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

19. NGUYỄN VĂN KHOA
    Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô: Tiết 9 -Tiết 10/ NGUYỄN VĂN KHOA: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

20. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Bài 24: Nói với con/ NGUYỄN THỊ THU TRANG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

Trang sau |