Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 190.

1. LÊ THỊ THU NGÂN
    Nghệ thuật trung đại Việt Nam: Bài 12: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam/ Lê Thị Thu Ngân: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

2. LÊ THỊ THU NGÂN
    Nghệ thuật cổ đại thế giới và Việt Nam: Tiết 45, bài 1. Ai cập cổ đại trong mắt em/ Lê Thị Thu Ngân: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

3. KIỀU THÚY NGUYỆN
    Mĩ thuật ứng dụng hiện đại Việt Nam: Tiết 28/ Kiều Thúy Nguyện: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

4. NGUYỄN PHẠM THỜI
    Đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình : Tiết 33,34/ Nguyễn Phạm Thời : biên soạn; Trường THCS Cấn Hữu.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Cấn Hữu (Hà Nội)

5. NGUYỄN PHẠM THỜI
    Mĩ thuật tạo hình ngành đặc thù : Tiết 30,31/ Nguyễn Phạm Thời : biên soạn; Trường THCS Cấn Hữu.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Cấn Hữu (Hà Nội)

6. NGUYỄN PHẠM THỜI
    Em vẽ giao thông: Tiết 30,31/ Nguyễn Phạm Thời: biên soạn; Trường THCS Cấn Hữu.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Cấn Hữu (Hà Nội)

7. NGUYỄN PHẠM THỜI
    Mô hình ngôi nhà 3D: Tiết: 33,34/ Nguyễn Phạm Thời : biên soạn; Trường THCS Cấn Hữu.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Cấn Hữu (Hà Nội)

8. PHÙNG THỊ THU HUYỀN
    Thảm trang trí với họa tiết trống đồng: Tiết 5,6- Bài 3/ Phùng Thị Thu Huyền: biên soạn; Trường THCS Đồng Quang.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đồng Quang (Hà Nội)

9. NGUYỄN THỊ HẰNG
    Khu nhà tương lai: Tiết 33- Bài 3/ Nguyễn Thị Hằng: biên soạn; Trường THCS Đồng Quang.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đồng Quang (Hà Nội)

10. TẠ THỊ HÀ
    CĐ6 - Bài 4: Hành trình đến đô thị/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

11. TẠ THỊ HÀ
    CĐ6 - Bài 3: Đô thị trong mắt em/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

12. TẠ THỊ HÀ
    CĐ6 - Bài 2: Khu vui chơi của chúng em/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

13. TẠ THỊ HÀ
    CĐ6 - Bài 1: Mô hình nhà cao tầng/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

14. TẠ THỊ HÀ
    CĐ5 - Bài 3: Khu vườn kì diệu/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

15. TẠ THỊ HÀ
    CĐ5 - Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

16. TẠ THỊ HÀ
    CĐ5 - Bài 1: Cây trong vườn/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

17. TẠ THỊ HÀ
    CĐ4 - Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

18. TẠ THỊ HÀ
    CĐ4 - Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

19. TẠ THỊ HÀ
    CĐ4 - Bài 1: Chậu hoa xinh xắn/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

20. TẠ THỊ HÀ
    CĐ3 - Bài 3: Gia đình yêu thương/ Tạ Thị Hà: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

Trang sau |