Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 2976.

1. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Hoa/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2014.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

2. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Các đới khí hậu/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2019.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

3. VÕ THỊ THU HẰNG
    / Võ Thị Thu Hằng: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2020.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

4. VÕ THỊ THU HẰNG
    Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng/ Võ Thị Thu Hằng: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2019.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

5. ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG
    Cây và hoa bên lăng Bác/ Đặng Thị Nguyên Phương: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2017.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

6. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Rễ cây/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2020.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

7. ĐẶNG THỊ SỰ
    Khỉ vớt Trăng/ Đặng Thị Sự: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

8. BÙI NGUYỄN DIỄM THU
    Giới thiệu kho tàng truyện cổ Việt Nam/ Bùi Nguyễn Diễm Thu: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

9. NGUYỄN THANH THUÝ
    Đọc to nghe chung sách khổ nhỏ: Truyện Rùa và Cáo/ Nguyễn Thanh Thuý: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

10. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Đọc truyện về những anh hùng,nhân dân và danh lam thắng cảnh Việt Nam/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

11. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Giới thiệu kho tàng truyện ngụ ngôn thế giới/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

12. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện bồi dưỡng những tính cách, phẩm chất tốt cho học sinh/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

13. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện có nhân vật là thiếu nhi/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

14. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Đọc hiểu/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

15. TRẦN MIÊN CÁC KHUÊ
    Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời/ Trần Miên Các Khuê: biên soạn; Trường TH Số 1 Bình Nghi.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường TH Số 1 Bình Nghi (Bình Định)

16. TRẦN NGUYỄN PHÚC Y
    Bài 4 Ôn tập vào rừng hoa/ Trần Nguyễn Phúc Y: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

17. DƯƠNG THỊ HOÀNG NGA
    Bài 19 Giây thế kỉ/ Dương Thị Hoàng Nga: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

18. DƯƠNG THỊ HOÀNG NGA
    Thiên nhiên vùng duyên hải Miền Trung/ Dương Thị Hoàng Nga: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

19. DƯƠNG THỊ HOÀNG NGA
    Tập làm dàn ý cho đoạn văn/ Dương Thị Hoàng Nga: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

20. DƯƠNG THỊ HOÀNG NGA
    Đón tết bên người thân/ Dương Thị Hoàng Nga: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

Trang sau |