Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 279.

1. NGÔ THỊ PHƯƠNG TRÌNH
    Bài trình chiếu của em/ Ngô Thị Phương Trình: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tin học; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

2. LÊ XUÂN DIỆM
    Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính/ Lê Xuân Diệm: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

3. LÊ THANH TRÚC
    Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ (Tiết 1)/ Lê Thanh Trúc: biên soạn; TH Lương Định Của.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Lương Định Của (Trà Vinh)

4. PHẠM THỊ HOA
    Tiết 10: Các thao tác với tệp và thư mục / Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

5. PHẠM THỊ HOA
    Tiết 10: Bàn phím máy tính/ Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

6. PHẠM THỊ HOA
    Bàn phím máy tính tiết ( Tiết 1)/ Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

7. PHẠM THỊ HOA
    Tiết 06: Làm quen với chuột máy tính (Tiếp theo)/ Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

8. PHẠM THỊ HOA
    Tiết 01: Khám phá COMPUTER/ Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

9. PHẠM THỊ HOA
    Tiết 01: Phần cứng và phần mềm máy tính / Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

10. PHẠM THỊ HOA
    chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản/ Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

11. PHẠM THỊ HOA
    chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu/ Phạm Thị Hoa.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Bắc Lũng (Bắc Giang)

12. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Chủ đề c1: Bài 2: Em tập tìm thông tin/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

13. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Chủ đề c1: Bài 1: Tìm kiếm thông tin/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

14. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Chủ đề b: Bài 2: Tác hại của việc xem những trang web khoongphuf hợp lứa tuổi/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

15. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Chủ đề a: Bài 1: Các loại thông tin/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

16. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Chủ đề 2a: Bài 1: Ôn tập/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

17. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Chủ đề 2a: Bài 2: Em tập gõ bàn phím/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

18. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Bài 2:Phần mềm của máy tính/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

19. HOÀNG THỊ THU HẰNG
    Bài 1: Phần cứng của máy tính/ Hoàng Thị Thu Hằng: biên soạn; TH Nguyễn Thái Học.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Nguyễn Thái Học (Bà Rịa Vũng Tàu)

20. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
    . Bài 31. Hình bình hành, hình thoi (tiết 1)/ Nguyễn Thị Hương Giang : biên soạn; Tiểu học Tô Hiệu.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Tô Hiệu (Hà Nội)

Trang sau |