Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 853.

1. PHẠM XUÂN QUỲNH NHƯ
    Bài 3: Truyện - Thực hành đọc hiểu: Tấm lòng người mẹ/ Phạm Xuân Quỳnh Như: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

2. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 6: Bresrving our heritage- Lesson 2: Language: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

3. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 5: Global Warming - Lesson 3: Reading: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

4. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 3: Cities of the future - Lesson 4: Speaking: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

5. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 8: Becoming Independent - Lession 6: Writing: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

6. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 8: Becoming Independent - Lession 1: Getting Started: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

7. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 7: Education options for school leaver - Lession 3: Reading: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

8. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 7: Education options for school leaver - Lession 1/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

9. TRẦN THỊ TRÀ MY
    Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên/ Trần Thị Trà My: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THPT; Lớp 12; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

10. TRẦN THỊ TRÀ MY
    Bài 11 (Tiết 1): Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á/ Trần Thị Trà My: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

11. ĐỖ THÙY DUNG
    Bài 2: Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu/ Đỗ Thùy Dung: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

12. ĐỖ THÙY DUNG
    Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học: Nghề Quản trị cơ sở dữ liệu/ Đỗ Thùy Dung: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

13. NGUYỄN THANH THUÝ
    Đọc to nghe chung sách khổ nhỏ: Truyện Rùa và Cáo/ Nguyễn Thanh Thuý: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

14. NGUYỄN THỊ THÚY HOÀ
    Bài 4: Khái niệm văn minh, một số nền văn minh phương Đông thời cổ - trung đại: Tiết 11/ Nguyễn Thị Thúy Hoà: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Lịch sử; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

15. TRẦN QUANG DIN
    Bài 6 chuyên đề Hoá học 11: Điều chế Glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm/ Trần Quang Din: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Hóa học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

16. LÊ KIM LY
    Bài 26: Khoảng cách (Tiết 3)/ Lê Kim Ly: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

17. LÊ KIM LY
    Bài 26: Khoảng cách/ Lê Kim Ly: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

18. TRẦN THỊ LẬP
    Unit 6: Preserving our heritage. Lessons 2: Language (Global Success)/ Trần Thị Lập: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

19. TRẦN THỊ LẬP
    Unit 8: Becoming independent. Lesson 1: Getting Started / Trần Thị Lập: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

20. HOÀNG VĂN PHƯỚC
    Bài A1 - Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin/ Hoàng Văn Phước: biên soạn; Trường THPT DTNT THCS&THPT huyện Bát Xát.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT DTNT THCS&THPT huyện Bát Xát (Lào Cai)

Trang sau |