Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 875.

1. VÕ THỊ THU HẰNG
    Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng/ Võ Thị Thu Hằng: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2019.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

2. ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG
    Cây và hoa bên lăng Bác/ Đặng Thị Nguyên Phương: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2017.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

3. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Đọc hiểu/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

4. DƯƠNG THỊ HOÀNG NGA
    Tập làm dàn ý cho đoạn văn/ Dương Thị Hoàng Nga: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

5. NGUYỄN THỊ THẢO
    Bài 1: Chú Hải Quân(T1,2)/ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

6. VÕ THỊ THÚY KIỀU
    Anh hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa: Tập đọc/ Võ Thị Thúy Kiều: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

7. TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH
    Bài đọc 4: Nhà Rông/ Trương Thị Mỹ Hạnh: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

8. ĐẶNG VĂN QUANG
    Quạt cho bà ngủ/ Đặng Văn Quang: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

9. NGUYỄN THỊ MUỘN
    Bài 14: Công cha nghĩa mẹ: Bài đọc: Con chả biết được đâu/ Nguyễn Thị Muộn: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

10. TRẦN THỊ HỒNG LẮM
    Bài 6: Em yêu trường em: Bài đọc: Sân trường em/ Trần Thị Hồng Lắm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

11. TRẦN THỊ HỒNG LẮM
    Vè chim: Phân môn:Tập đọc/ Trần Thị Hồng Lắm: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2021.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

12. NGUYỄN VĂN AN
    Mỗi lần cầm sách giáo khoa: Bài đọc 4/ Nguyễn Văn An: biên soạn; Tiểu học Bình Tân.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Bình Tân (Bình Định)

13. NGUYỄN THỊ MINH TÂM
    Từ nhiều nghĩa/ Nguyễn Thị Minh Tâm: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

14. NGUYỄN THỊ MINH TÂM
    Luyện tập về quan hệ từ/ Nguyễn Thị Minh Tâm: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

15. PHAN THỊ MINH THẢO
    Ba con búp bê: Mở rộng vốn từ về gia đình/ Phan Thị Minh Thảo: biên soạn; TIỂU HỌC MỸ PHONG.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC MỸ PHONG (Bình Định)

16. NGUYỄN THANH DIỄM
    Bài: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán/ Nguyễn Thanh Diễm, Trường TH Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn, Bình Định.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Nguyễn Khuyến (Bình Định)

17. NGUYỄN THANH DIỄM
    Tiết 110: Để học tập tốt/ Nguyễn Thanh Diễm, Trường TH Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn, Bình Định.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Nguyễn Khuyến (Bình Định)

18. NGUYỄN THANH DIỄM
    Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí/ Nguyễn Thanh Diễm, Trường TH Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn, Bình Định.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Nguyễn Khuyến (Bình Định)

19. NGUYỄN THANH DIỄM
    Góc sáng tạo: Những trang sử vàng/ Nguyễn Thanh Diễm, Trường TH Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn, Bình Định.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Nguyễn Khuyến (Bình Định)

20. NGUYỄN THỊ THU HÀ
    Bài 4C: Cảnh vật quê em/ Nguyễn Thị Thu Hà: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

Trang sau |