Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 386.

1. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Trái đất mẹ của muôn loài/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

2. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Trồng, chăm só và bảo vệ rừng/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

3. NGUYỄN THỊ MỸ LINH
    What happened in the story ?/ Nguyễn Thị Mỹ Linh: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

4. HUỲNH THỊ NHẬT HUYỀN
    Thư gửi các học sinh/ Huỳnh Thị Nhật Huyền: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

5. DƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
    Bảng đơn vị đo thời gian/ Dương Thị Bích Phượng: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

6. NGUYỄN HIẾU THUẬN
    Luyện từ và câu/ Nguyễn Hiếu Thuận: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

7. ĐOÀN THỊ MINH QUANG
    Tập đọc: Cao Bằng/ Đoàn Thị Minh Quang: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

8. NGUYỄN ĐỨC TOÀN
    Luyện tập/ Nguyễn Đức Toàn: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

9. NGUYỄN THỊ THANH DIỆP
    Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực/ Nguyễn Thị Thanh Diệp: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

10. PHAN THỊ THUẦN
    TiếtT 105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: Tuần 21/ Phan Thị Thuần: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

11. PHAN THỊ THUẦN
    Tiết 55 Nhân số thập phân với số thập phân : Tuần 11/ Phan Thị Thuần: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

12. PHAN THỊ THUẦN
    Tiết 52 Trừ hai số thập phân: Tuần 11/ Phan Thị Thuần: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

13. PHAN THỊ THUẦN
    Tiết 107 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương : Tuần 22/ Phan Thị Thuần: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

14. PHAN THỊ THUẦN
    Tiết 104 Hình hộp chữ nhật- hình lập phương/ Phan Thị Thuần: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

15. HOÀNG THỊ OANH
    Tuần 14. -Hạt gạo làng ta/ Hoàng Thị Oanh: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

16. HOÀNG THỊ OANH
     Tuần 6 Nhớ viết Emili con: Chính tả/ Hoàng Thị Oanh: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

17. HOÀNG THỊ OANH
    Tuần 4 Những con sếu bằng giấy: Kể chuyện/ Hoàng Thị Oanh: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

18. HOÀNG THỊ OANH
    Tuần 8 Luyện tập tả cảnh: Tập làm văn/ Hoàng Thị Oanh: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

19. HUỲNH THỊ THANH RAVÍT
    Bài thơ vườn rau (Thuộc thơ)/ Huỳnh Thị Thanh RaVít: biên soạn; MG Tuổi Ngọc.- 2023
    Chủ đề: Mầm non; Lớp 5 tuổi; Phát triển ngôn ngữ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: MG Tuổi Ngọc (Trà Vinh)

20. HUỲNH THỊ THANH RAVÍT
    Tìm hiểu phương tiện giao thông đường thủy/ Huỳnh Thị Thanh RaVít: biên soạn; MG Tuổi Ngọc.- 2023
    Chủ đề: Mầm non; Lớp 5 tuổi; Khám phá; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: MG Tuổi Ngọc (Trà Vinh)

Trang sau |