Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 276.

1. VÕ THỊ MỸ DUYÊN
    Thiên nhiên vùng Tây Nguyên/ Võ Thị Mỹ Duyên: biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

2. PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG
    Trung Quốc từ thế kỉ XII đến giữa thế kỉ XIX/ PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Lịch sử; Địa lý;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

3. PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG
    Sự phát triển khoa học, kĩ thuật,văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX/ PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

4. PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG
    Trung Quốc từ thế kỉ XII đến giữa thế kỉ XIX/ PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

5. PHAN MỘNG VI
    Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương/ Phan Mộng Vi: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

6. PHAN MỘNG VI
    Địa phương em/ Phan Mộng Vi: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

7. ĐÀO THỊ ANH TUYẾN
    Thăng Long - Hà Nội/ Đào Thị Anh Tuyến : biên soạn; Tiểu học số 1 Phước Thuận.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học số 1 Phước Thuận (Bình Định)

8. ĐÀO THỊ NHUNG
     Bài 20. Thiên nhiên ở vùng Tây Nguyên: Tiết 3/ Đào Thị Nhung: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

9. ĐÀO THỊ NHUNG
     Bài 26_ Một số nét văn hóa và truyền thồng yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ.: Tiết 2/ Đào Thị Nhung: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

10. ĐÀO THỊ NHUNG
    Bài 8- Thiên nhiên vùng đồng bằng bắc bộ/ Đào Thị Nhung: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

11. ĐÀO THỊ NHUNG
     Baì 13. Văn Miếu – Quốc Tử Giám: (Tiết 1) / Đào Thị Nhung: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

12. PHÙNG THỊ BÍCH LOAN
    Tuần 8 : Xô Viết Nghệ Tĩnh/ Phùng Thị Bích Loan: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Lịch sử; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

13. PHÙNG THỊ BÍCH LOAN
    Tuần6 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước/ Phùng Thị Bích Loan: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Lịch sử; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

14. PHÙNG THỊ BÍCH LOAN
    Tuần 2 Nguyễn trường Tộ mong muốn canh tân đất nước / Phùng Thị Bích Loan: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Lịch sử; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

15. PHÙNG THỊ BÍCH LOAN
    Bài 22 Đường Trường Sơn/ Phùng Thị Bích Loan: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Lịch sử;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

16. PHÙNG THỊ BÍCH LOAN
    Bài 7 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời/ Phùng Thị Bích Loan: biên soạn; TIỂU HỌC SÀI SƠN A.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Lịch sử; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TIỂU HỌC SÀI SƠN A (Hà Nội)

17. ĐÈO THỊ THẮM
    Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ: phần địa lý lớp 6/ Đèo Thị Thắm Trường THCS 19/5 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Lịch sử; Địa lý;
    Nguồn cung cấp: THCS 19/5 (Sơn La)

18. TRẦN THỊ KIM OANH
    Bài 10: Văn miếu Quốc Tử Giám / Trần Thị Kim Oanh : biên soạn; Tiểu học Tô Hiệu.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Tô Hiệu (Hà Nội)

19. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
    Bài 5. Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương / Nguyễn Thị Hương Giang : biên soạn; Tiểu học Tô Hiệu.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Tô Hiệu (Hà Nội)

20. ĐÈO THỊ THẮM
    Hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến. Tọa độ địa lý: Phần địa lý/ Đèo Thị Thắm trường THCS 19/5, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Lịch sử; Địa lý;
    Nguồn cung cấp: THCS 19/5 (Sơn La)

Trang sau |