Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 3254.

1. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Hoa/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2014.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

2. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Các đới khí hậu/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2019.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

3. VÕ THỊ THU HẰNG
    / Võ Thị Thu Hằng: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2020.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

4. VÕ THỊ THU HẰNG
    Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng/ Võ Thị Thu Hằng: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2019.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

5. ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG
    Cây và hoa bên lăng Bác/ Đặng Thị Nguyên Phương: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2017.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

6. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Rễ cây/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2020.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

7. PHẠM XUÂN QUỲNH NHƯ
    Bài 3: Truyện - Thực hành đọc hiểu: Tấm lòng người mẹ/ Phạm Xuân Quỳnh Như: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

8. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 6: Bresrving our heritage- Lesson 2: Language: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

9. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 5: Global Warming - Lesson 3: Reading: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

10. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 3: Cities of the future - Lesson 4: Speaking: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

11. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 8: Becoming Independent - Lession 6: Writing: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

12. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 8: Becoming Independent - Lession 1: Getting Started: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

13. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 7: Education options for school leaver - Lession 3: Reading: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

14. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 7: Education options for school leaver - Lession 1/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

15. TRẦN THỊ TRÀ MY
    Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên/ Trần Thị Trà My: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THPT; Lớp 12; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

16. TRẦN THỊ TRÀ MY
    Bài 11 (Tiết 1): Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á/ Trần Thị Trà My: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

17. ĐỖ THÙY DUNG
    Bài 2: Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu/ Đỗ Thùy Dung: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

18. ĐỖ THÙY DUNG
    Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học: Nghề Quản trị cơ sở dữ liệu/ Đỗ Thùy Dung: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

19. ĐẶNG THỊ HỒNG HOA
    Tiết 5,6. Bài 3: Thông tin trong máy tính/ Đặng Thị Hồng Hoa: biên soạn; THCS Tây Sơn.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tây Sơn (Bình Định)

20. ĐẶNG THỊ HỒNG HOA
    Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu/ Đặng Thị Hồng Hoa: biên soạn; THCS Tây Sơn.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tây Sơn (Bình Định)

Trang sau |