Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 390.

1. LÊ THỊ PHÚC
    Period 11, unit 2: Making annangements: Lesson 5: Language focus/ Lê Thị Phúc: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

2. HUỲNH ĐỨC THỊNH
    Bài 8: Phong trào Tây Sơn: Tiết 2: Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn/ Huỳnh Đức Thịnh: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

3. LÊ THỊ ANH THƯ
    Châu Âu và các nước Mĩ từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX: Bài 12: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc/ Lê Thị Anh Thư: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

4. TRƯƠNG THỊ MĨ LỆ
    Hệ thần kinh và các giác quan ở người: Bài 37, tiết 1: Hệ thần kinh và các giác quan ở người/ Trương Thị Mĩ Lệ: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

5. VY THỊ BÍCH LIÊM
    Bài 2: Đặc điểm địa hình: Phân môn địa lí, tiết 5/ Vy Thị Bích Liêm: biên soạn; Trường THCS Sơn Trung.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Sơn Trung (Lâm Đồng)

6. VY THỊ BÍCH LIÊM
    Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng: Phân môn địa lí, tiết 28, 29/ Vy Thị Bích Liêm: biên soạn; Trường THCS Sơn Trung.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Sơn Trung (Lâm Đồng)

7. BÙI TIẾN THẢO
    Ôn tập giữa học kì II đại số: Tiết 58+59 / Bùi Tiến Thảo: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

8. BÙI TIẾN THẢO
    Ôn tập giữa học kì II: Tiết 45+46 / Bùi Tiến Thảo: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

9. PHAN MINH TUÂN
    Việt Nam dưới thời Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX) : Tiết 41,42,43 / Phan Minh Tuân: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

10. LÊ THỊ LUNG
    Trường hợp đồng dạng thứ hai: Tiết 45/ Lê Thị Lung: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

11. PHÍ THỊ HẠNH
    Hệ thần kinh và các giác quan ở người: Tiết 113,114,115/ Phí Thị Hạnh: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

12. PHÍ THỊ HẠNH
    Sinh quyển: Tiết 134,135 / Phí Thị Hạnh: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

13. PHÍ THỊ HẠNH
    Quần xã sinh vật: Tiết 125,126/ Phí Thị Hạnh: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

14. NGUYỄN THỊ TUYÊN
    “Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8” ở Trường THCS Hòa Thạch- huyện Quốc Oai: Bài thuyết trình biện pháp giáo dục/ Nguyễn Thị Tuyên: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Giáo dục công dân; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

15. KIỀU THÚY NGUYỆN
    Mĩ thuật ứng dụng hiện đại Việt Nam: Tiết 28/ Kiều Thúy Nguyện: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

16. DƯƠNG ÁNH LAN
    Khát quát về cơ thể người: Tiết 92/ Dương Ánh Lan: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

17. DƯƠNG ÁNH LAN
    Dòng điện nguồn điện: Tiết 74,75 / Dương Ánh Lan: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

18. DƯƠNG ÁNH LAN
    Tốc độ phản ứng và chất xúc tác : Tiết 23,24 / Dương Ánh Lan: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

19. NGUYỄN VĂN HÒA
    Thực hành Tiếng việt (Câu hỏi tu từ): Tiết 58/ Nguyễn Văn Hòa: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

20. NGUYỄN VĂN HÒA
    Lễ xướng danh khoa đinh dậu (Trần Tế Xương): Tiết 43, 44, 45/ Nguyễn Văn Hòa: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

Trang sau |