Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 134.

1. ĐẶNG MẬU QUỐC VƯƠNG
    Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà: Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà/ Đặng Mậu Quốc Vương: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

2. TRỊNH LAN PHƯƠNG
    Giới thiệu chung về rừng (tiếp theo): Tiết 11/ Trịnh Lan Phương: biên soạn; THCS Tuyết Nghĩa.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tuyết Nghĩa (Hà Nội)

3. TRỊNH LAN PHƯƠNG
    Thời Trang: Tiết 18/ Trịnh Lan Phương: biên soạn; THCS Tuyết Nghĩa.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tuyết Nghĩa (Hà Nội)

4. TRỊNH LAN PHƯƠNG
    Giâm cành/ Bài 4.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tuyết Nghĩa (Hà Nội)

5. TRỊNH LAN PHƯƠNG
    Giới thiệu chung về chăn nuôi: Tiết 19/ Trịnh Lan Phương: biên soạn; THCS Tuyết Nghĩa.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tuyết Nghĩa (Hà Nội)

6. TRỊNH LAN PHƯƠNG
    Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy sản: Bài 11/ Trịnh Lan Phương: biên soạn; THCS Tuyết Nghĩa.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tuyết Nghĩa (Hà Nội)

7. ĐẶNG VĂN NGHĨA
    SBT Công nghệ lớp 8- KNTT/ Đặng Văn Nghĩa: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2022.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

8. ĐẶNG THỊ DỄM
    Bài 6: Rừng ở Việt Nam/ Đặng Thị Dễm: biên soạn; THCS Phước Lộc.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS Phước Lộc (Bình Định)

9. LÊ HUY HOÀNG
    SGK Công nghệ lớp 8-KNTT/ Lê Huy Hoàng: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

10. NGUYỄN HẢI YẾN
    Bài 5: Sử dụng máy thu hình / Nguyễn Hải Yến: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

11. NGUYỄN HẢI YẾN
    Bài 4: Sử dụng máy thu thanh/ Nguyễn Hải Yến: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

12. NGUYỄN HẢI YẾN
    Bài 1: Tự nhiên và công nghệ/ Nguyễn Hải Yến: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

13. LÊ HUY HOÀNG
    SGK Công nghệ lớp 7-KNTT/ Lê Huy Hoàng: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2022.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

14. BÙI VĂN HỒNG
    Công nghệ 9/ Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân....- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Công nghệ; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

15. BÙI VĂN HỒNG
    Công nghệ 8/ Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân....- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Công nghệ; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

16. BÙI VĂN HỒNG
    Công nghệ 7/ Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân....- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

17. BÙI VĂN HỒNG
    Công nghệ 6/ Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân....- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

18. NGUYỄN TẤT THẮNG
    Công nghệ 6/ Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên),....- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

19. NGUYỄN TẤT THẮNG
    Công nghệ 7/ Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên),....- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

20. NGUYỄN TRỌNG KHANH
    Công nghệ 8/ Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga....- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Công nghệ; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

Trang sau |