Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 249.

1. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Bài 24: Nói với con/ NGUYỄN THỊ THU TRANG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

2. PHẠM THỊ THANH HIỀN
    Bài 1: Tiết 1: Bóng dáng một ngôi trường: nhạc và lời: Hoàng lân/ Phạm Thị Thanh Hiền.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Âm nhạc; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

3. NGUYỄN THỊ CẨM QUẾ
    Bài 28. Vùng Tây nguyên/ Nguyễn Thị Cẩm Quế: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

4. NGUYỄN THỊ CẨM QUẾ
    Bài 26. Vùng duyên hải nam trung bộ/ Nguyễn Thị Cẩm Quế: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

5. HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
    Tiết 61. Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai/ Hoàng Thị Phương Anh: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Toán; Đại số; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

6. HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
    Bài 1. Tiết 30. Phương trình bậc nhất hai ẩn/ Hoàng Thị Phương Anh: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Toán; Đại số; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

7. NGUYỄN THỊ CẨM QUẾ
    Bài 23. Vùng Bắc trung bộ/ Nguyễn Thị Cẩm Quế: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

8. NGUYỄN THỊ CẨM QUẾ
    Bài 22. Thực hành về phân tích biểu đồ về MQH dân số sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người/ Nguyễn Thị Cẩm Quế: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

9. NGUYỄN THỊ CẨM QUẾ
    Bài 21. Vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)/ Nguyễn Thị Cẩm Quế: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

10. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    chủ đề 3: Quan hệ với cộng đồng đất nước, nhân loại: Tiết 22: Bài 5: tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới- Bài 6: hợp tác cùng phát triển/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

11. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    chủ đề 3: Quan hệ với cộng đồng đất nước, nhân loại: Tiết 21-Bài 10: Ngoại khoá lí tưởng sống của thanh niên/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

12. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Bài 8: Năng động sáng tạo- Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

13. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Tiết 19: Ôn tập chủ đề 1+2/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

14. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Chủ đề 5: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế: Tiết 18: Tuần 18: Sống có đạo đức va tuân theo pháp luật/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

15. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Chủ đề 5: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế: Tiết 17: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

16. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Chủ đề 5: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế: Tiết 16: Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước,Quản lí xã hội của công dân/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

17. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Chủ đề 7: Nhà nước CHXHCN Việt Nam- Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước.: Tiết 15 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN ( Tiếp)/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

18. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    ÔN TẬP HỌC KỲ I/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

19. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Chủ đề 7: Nhà nước CHXHCN Việt Nam- Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước.: Tiết 14 BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN (t1)/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

20. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Chủ đề 5: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế: Tiết 13-BÀI 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

Trang sau |