Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 197.

1. TRẦN NGUYỄN PHÚC Y
    Bài 4 Ôn tập vào rừng hoa/ Trần Nguyễn Phúc Y: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

2. LÊ THỊ HIỀN
    – Hát bài Ước mơ xanh – Nghe tác phẩm Bài ca hoà bình – TNKP: Làm nhạc cụ gõ bằng các vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng: Tiết 28/ Lê Thị Hiền: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

3. LÊ THỊ HIỀN
    – Kèn clarinet và sáo flute – Ôn tập bài hát Bài học đầu tiên; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát – Nghe tác phẩm Thầy cô và mái trường: Tiết 11/ Lê Thị Hiền: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

4. LÊ THỊ HIỀN
    – Hát: Bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng – Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát – Thường thức âm nhạc: Sênh tiền và tính tẩu: Bài 15/ Lê Thị Hiền: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

5. LÊ THỊ HIỀN
    – Ôn tập bài hoà tấu – Ôn tập bài hát Lời ru của mẹ – Trải nghiệm và khám phá: Tiết 26/ Lê Thị Hiền: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

6. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
    Định lý Thalès trong tam giác: Tiết 1/ Nguyễn Phương Thảo: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

7. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
    Định lý Thalès trong tam giác: Tiết 1/ Nguyễn Phương Thảo: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

8. BÙI THỊ KIM DUNG
    Lời ru của mẹ: Tiết 23/ Bùi Thị Kim Dung: biên soạn; Trường THCS Đồng Quang.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Âm nhạc; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đồng Quang (Hà Nội)

9. NGUYỄN VĂN HÙNG
    Chủ đề 3: Nhớ ơn Thầy Cô: Tiết 10/ Nguyễn Văn Hùng: biên soạn; Trường THCS Sơn Trung.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Sơn Trung (Lâm Đồng)

10. NGUYỄN VĂN HÙNG
    Chủ đề 5: Nhịp điệu mùa xuân: Tiết 19/ Nguyễn Văn Hùng: biên soạn; Trường THCS Sơn Trung.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Âm nhạc; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Sơn Trung (Lâm Đồng)

11. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 9- CĐ3 - Học hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

12. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 8- CĐ2 - Luyện tập và biểu diễn/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

13. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 6- CĐ2 - Ôn chim chích choe; Nhạc cụ so loan/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

14. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 7- CĐ2 - TTAN: Đàn bầu việt nam - Vận dụng sáng tạo/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

15. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 5- CĐ2 - Học hát:Chim chích choè/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

16. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 4- CĐ1 - Ôn hát; Đọc nhạc, Vận dụng sáng tạo/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

17. NGUYỄN VĂN TIỀM
    Tiết 4 - CĐ1: Ôn học hát; Vận dụng sáng tạo/ Nguyễn Văn Tiềm: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

18. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 3 - CĐ1: Đọc nhạc 1/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

19. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 2 - CĐ1: Ôn dàn nhạc trong vườn; TTAN: Ước mơ của bạn Đô/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

20. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 1 - CĐ1: Dàn nhạc trong vườn/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

Trang sau |