Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 1090.

1. LÊ KIM LY
    Bài 26: Khoảng cách (Tiết 3)/ Lê Kim Ly: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

2. LÊ KIM LY
    Bài 26: Khoảng cách/ Lê Kim Ly: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

3. DƯƠNG THỊ HOÀNG NGA
    Bài 19 Giây thế kỉ/ Dương Thị Hoàng Nga: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

4. HUỲNH THỊ VÂN
    Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Huỳnh Thị Vân: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

5. HUỲNH THỊ VÂN
    Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số/ Huỳnh Thị Vân: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

6. HUỲNH THỊ VÂN
    Bảng trừ (qua 10)/ Huỳnh Thị Vân: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

7. PHÙNG VĂN GIỮ
    Bài 86: Luyện tập(T1)/ Phùng Văn Giữ: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

8. NGUYỄN THỊ THẢO
    Bài 83: Luyện tập/ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

9. NGUYỄN THỊ THẢO
    Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100000(tiết 2)/ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

10. NGUYỄN THỊ THẢO
    BÀI 84: Chia một số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) (T1)/ Nguyễn Thị Thảo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

11. LÊ THỊ THU TRANG
    Phép trừ dạng 17 - 2 (tiết 2)/ Lê Thị Thu Trang: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

12. NGUYỄN THỊ MUỘN
    So sánh các số có ba chữ số: Bài 53- Luyện tập/ Nguyễn Thị Muộn: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

13. NGUYỄN THỊ GIÁO
    Nhân với số có hai chữ số/ Nguyễn Thị Giáo: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

14. NGUYỄN THỊ KIM THIỆN
    Chia một số thập phân cho một số thập phân/ Nguyễn Thị Kim Thiện: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2023
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

15. BÙI TIẾN THẢO
    Ôn tập giữa học kì II đại số: Tiết 58+59 / Bùi Tiến Thảo: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

16. BÙI TIẾN THẢO
    Ôn tập giữa học kì II: Tiết 45+46 / Bùi Tiến Thảo: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

17. LÊ THỊ LUNG
    Hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ: Tiết 59/ Lê Thị Lung: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

18. LÊ THỊ LUNG
    Trường hợp đồng dạng thứ hai: Tiết 45/ Lê Thị Lung: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

19. LÊ THỊ LUNG
    Phép cộng các số nguyên: Tiết 1/ Lê Thị Lung: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

20. CAO THỊ NHU
    Ôn tập học kỳ II: Tiết 51,52,53 / Cao Thị Nhu: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Toán; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

Trang sau |