Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 582.

1. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Lễ cúng thần lúa của người dân Chơrơ/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

2. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Bài 11: Tình huống 2/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

3. VÕ THỊ KIM HỒNG
    Hai cây phong/ VÕ THỊ KIM HỒNG: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

4. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

5. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Thời trang/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

6. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Thời trang/ NGUYỄN THỊ THU THẢO: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

7. HUỲNH THỊ LỆ TRINH
    Unit 11: Our Greener world: Lesson 2/ HUỲNH THỊ LỆ TRINH: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tiếng Anh; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

8. TÔ THỊ PHƯƠNG THÚY
    Năng lượng: Bài 30: Các dạng năng lượng/ TÔ THỊ PHƯƠNG THÚY: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Khoa học Tự nhiên; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

9. NGUYỄN VĂN KHOA
    Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô: Tiết 11 -Tiết 12/ NGUYỄN VĂN KHOA: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

10. NGUYỄN VĂN KHOA
    Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô: Tiết 9 -Tiết 10/ NGUYỄN VĂN KHOA: biên soạn; Trường THCS Mỹ Lợi.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Mỹ Lợi (Bình Định)

11. ĐÈO THỊ THẮM
    Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ: phần địa lý lớp 6/ Đèo Thị Thắm Trường THCS 19/5 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Lịch sử; Địa lý;
    Nguồn cung cấp: THCS 19/5 (Sơn La)

12. HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
    Bài 2. Biểu đồ kép/ Hoàng Thị Phương Anh: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

13. HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
    Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản./ Hoàng Thị Phương Anh: biên soạn; THCS Lê Hồng Phong.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Hồng Phong (Bình Định)

14. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Phát động tháng hành động Vì Trái Đất xanh/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

15. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Tiết 67: Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ về chủ đề Gia đình/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

16. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Bài 9: Tiết kiệm/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

17. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Thi hùng biện: giá trị của gia đình/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

18. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Cuộc thi: Nhà tài chính tiềm năng/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

19. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Làm quen với chi tiêu trong gia đình: Phỏng vấn người nội trợ/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

20. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Giáo dục công dân; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS VŨ XÁ (Bắc Giang)

Trang sau |