Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 160.

1. DƯƠNG THỊ HOÀNG NGA
    Đón tết bên người thân/ Dương Thị Hoàng Nga: biên soạn; trường Tiểu học số 2 Phước Thuận.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: trường Tiểu học số 2 Phước Thuận (Bình Định)

2. NGUYỄN THỊ THOA
    Em yêu chú bộ đội/ Nguyễn Thị Thoa: biên soạn; Tiểu học Mỹ An.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Mỹ An (Bình Định)

3. ĐỖ THỊ THẮM
    Tham gia lao động trong gia đình: Tiết 21,22/ Đỗ Thị Thắm: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Hoạt động trải nghiệm; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

4. PHẠM THỊ GẤM
    Chủ đề 3. Biết ơn thầy cô, yêu quý bạn bè (Tiết 3)/ Phạm Thị Gấm: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

5. VŨ THU THẢO
    Em và cuộc sống xanh/ Vũ Thu Thảo: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Hoạt động trải nghiệm; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

6. TRẦN THỊ DUYÊN
    Chủ đề 1: Em lớn lên cùng mái trường mến yêu/ Trần Thị Duyên: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Hoạt động trải nghiệm; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

7. NGUYỄN THANH DIỄM
    Tuần 30: Những người bạn của em/ Nguyễn Thanh Diễm, Trường TH Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn, Bình Định.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Hoạt động trải nghiệm; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Nguyễn Khuyến (Bình Định)

8. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
    Các hoạt động trường TH Hoàng Đông năm học 2023 - 2024: Các hoạt động trường TH Hoàng Đông năm học 2023 - 2024/ Nguyễn Thị Thanh Nhàn: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Hoạt động trải nghiệm; Truyền thông;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

9. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Bài: Sinh hoạt dưới cờ: An toàn vệ sinh thực phẩm/ Nguyễn Thị Thu Thảo, Trường TH Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn, Bình Định.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Hoạt động trải nghiệm; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Nguyễn Khuyến (Bình Định)

10. LƯU THU THỦY
    SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8-KNTT/ Lưu Thu Thủy: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

11. NGUYỄN THỊ KIM THOA
    Bài 14: Nghĩ nhanh, làm giỏi/ Nguyễn Thị Kim Thoa: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Hoạt động trải nghiệm; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

12. LƯU THU THỦY
    SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7-KNTT/ Lưu Thu Thủy: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2022.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

13. ĐINH THỊ KIM THOA
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9/ Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên)....- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

14. TRẦN THỊ KIM OANH
    Tuần 26: Chủ đề 7: Yêu thương gia đình, quý trọng phụ nữ/ Trần Thị Kim Oanh, Trường TH Nguyễn Khuyến, TP. Quy Nhơn, Bình Định.- 2022.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Nguyễn Khuyến (Bình Định)

15. ĐINH THỊ KIM THOA
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bản 1/ Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên)....- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

16. NGUYỄN DỤC QUANG
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6/ Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), .- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

17. NGUYỄN DỤC QUANG
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7/ Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), .- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

18. NGUYỄN DỤC QUANG
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8/ Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), .- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

19. NGUYỄN DỤC QUANG
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9/ Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), .- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tp. Hồ Chí Minh)

20. LƯU THU THỦY
    SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6-KNTT/ Lưu Thu Thủy: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2021.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

Trang sau |