Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 357.

1. VÕ THỊ KIM MẾN
    Unit 5: Inventions: Lesson 3: Reading/ Võ Thị Kim Mến: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

2. TÔ NGỌC LONG
    Bài 24: Nguồn điện/ Tô Ngọc Long: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Vật lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

3. TÔ NGỌC LONG
    Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực/ Tô Ngọc Long: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Vật lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

4. TRƯƠNG
    Bài 9: Tế bào nhân thực: Tiết 18/ Trương Nguyễn Thúy Kiều: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Sinh học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

5. NGUYỄN THỊ HẢO
    Bài 14: Giảm phân/ Nguyễn Thị Hảo: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Sinh học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

6. TRƯƠNG NGUYỄN THÚY KIỀU
    Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật : tiết 3;4;5/ Trương Nguyễn Thúy Kiều: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Sinh học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

7. NGUYỄN THỊ MAI
    Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo/ Nguyễn Thị Mai: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Giáo dục kinh tế; pháp luật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

8. HỒ THỊ XUÂN HIẾU
    Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại: Tiết 1/ Hồ Thị Xuân Hiếu: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Lịch sử; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

9. BÙI THỊ KIM DUNG
    Bài 3: Đơn chất nitrogen: tiết 1/ Bùi Thị Kim Dung: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Hóa học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

10. NGUYỄN HƯNG
    Unit 10: The Ecosystem : Lesson 7: Communication and culture/ clil/ Nguyễn Hưng: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

11. NGUYỄN MINH ĐỨC
    Bài F2: Biến, phép gán và biểu thức số/ Nguyễn Minh Đức: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

12. VÕ THỊ NAM
    Bài 28: Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch/ Võ Thị Nam: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

13. MAI VĂN ĐẠT
    Bài 1: Khái niệm về cân bằng hóa học/ Mai Văn Đạt: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Hóa học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

14. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
    Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình/ Nguyễn Thị Thúy Hằng: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Tin học; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

15. VÕ THỊ NHẬT VI
    Một vài mô hình toán học sử dụng hàm số mũ và hàm số lôgarit: tiết 99/ Võ Thị Nhật Vi: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

16. BÙI THANH NGHỊ
    Bài 18: Tính chất của kim loại, dãy điện hóa của kim loại/ Bùi Thanh Nghị: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024
    Chủ đề: THPT; Lớp 12; Hóa học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

17. TÔ VĂN KHIẾT
    Bài 4: Phương trình bậc 2 với hệ số thực/ Tô Văn Khiết: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024
    Chủ đề: THPT; Lớp 12; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

18. TÔ VĂN KHIẾT
    Bài 9: Tích của một vecto với một số: tiết 2/ Tô Văn Khiết: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

19. NGUYỄN VĂN NAY
    Chương II: Khái niệm về mặt tròn xoay: tiết 2/ Nguyễn Văn Nay: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024
    Chủ đề: THPT; Lớp 12; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

20. NGUYỄN MINH ĐỨC
    Bài 4: Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào ra đơn giản/ Nguyễn Minh Đức: biên soạn; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ.- 2023-2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 10; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Số 2 Phù Mỹ (Bình Định)

Trang sau |