Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 134.

1. GIÁO DỤC MỞ
    Thư viện số Trường ĐH SPKT/ Giáo dục mở: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Thư viện;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

2. GIAO DỤC MỞ
    Khai thác tài nguyên Giáo dục mở/ Giao dục mở: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Thư viện;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

3. TRỊNH THỊ LA
    Kế hoạch quyên góp sách 2020-2021/ Trịnh Thị La.- 2022.- (Văn bản, hồ sơ thư viện)
    Chủ đề: Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: THCS Chu Văn An (Hải Dương)

4. TRỊNH THỊ LA
    Kế hoạch thư viện 2020-2021/ Trịnh Thị La.- 2021.- (Văn bản, hồ sơ thư viện)
    Chủ đề: Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: THCS Chu Văn An (Hải Dương)

5. TRỊNH THỊ LA
    Kế hoạch ĐSVHĐ 2021/ Trịnh Thị La.- 2021.- (Văn bản, hồ sơ thư viện)
    Chủ đề: Thư viện;
    Nguồn cung cấp: THCS Chu Văn An (Hải Dương)

6. TRỊNH THỊ LA
    Giới thiệu sách giáo viên/ Trịnh Thị La.- 2022.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện;
    Nguồn cung cấp: THCS Chu Văn An (Hải Dương)

7. ĐẶNG THỊ SỰ
    Khỉ vớt Trăng/ Đặng Thị Sự: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

8. BÙI NGUYỄN DIỄM THU
    Giới thiệu kho tàng truyện cổ Việt Nam/ Bùi Nguyễn Diễm Thu: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

9. NGUYỄN THANH THUÝ
    Đọc to nghe chung sách khổ nhỏ: Truyện Rùa và Cáo/ Nguyễn Thanh Thuý: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

10. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Đọc truyện về những anh hùng,nhân dân và danh lam thắng cảnh Việt Nam/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

11. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Giới thiệu kho tàng truyện ngụ ngôn thế giới/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

12. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện bồi dưỡng những tính cách, phẩm chất tốt cho học sinh/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

13. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện có nhân vật là thiếu nhi/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

14. LÊ THỊ MINH TÂM
    Cuốn sách: “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm”.: Giới thiệu sách tháng 1/ Lê Thị Minh Tâm: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Truyền thông;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

15. LÊ THỊ MINH TÂM
    Cuốn sách: “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng”.: Giới thiệu sách tháng 12/ Lê Thị Minh Tâm: biên soạn; Trường THCS Hòa Thạch.- 2023-2024.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Truyền thông;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hòa Thạch (Hà Nội)

16. BÙI THỊ ĐÀM LINH
    Giới thiệu sách tháng 9: Võ Thị Sáu con người và huyền thoại/ Bùi Thị Đàm Linh: biên soạn; Trường THCS Đồng Quang.- 2023-2024.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đồng Quang (Hà Nội)

17. BÙI THỊ ĐÀM LINH
    Giới thiệu sách tháng 11: Ngẩng đầu lên đi em/ Bùi Thị Đàm Linh: biên soạn; Trường THCS Đồng Quang.- 2023-2024.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đồng Quang (Hà Nội)

18. BÙI THỊ ĐÀM LINH
    Giới thiệu sách tháng 12- Giới thiệu cuốn sách: Hồ Chí Minh- Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ: Chủ đề;" Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12 và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12"/ Bùi Thị Đàm Linh: biên soạn; Trường THCS Đồng Quang.- 2023-2024.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đồng Quang (Hà Nội)

19. BÙI THỊ ĐÀM LINH
    Gặp Bác- Nguyễn Huy Tưởng: Giới thiệu sách tháng 5/ Bùi Thị Đàm Linh: biên soạn; Trường THCS Đồng Quang.- 2023-2024.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đồng Quang (Hà Nội)

20. TRẦN THỊ LINH
    tuần lễ học tập suốt đời/ Trần Thị Linh: biên soạn; THCS Lê Lợi.- 2021.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Lợi (Hà Nội)

Trang sau |