Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 169.

1. TRỊNH THỊ LA
    Kế hoạch quyên góp sách 2020-2021/ Trịnh Thị La.- 2022.- (Văn bản, hồ sơ thư viện)
    Chủ đề: Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: THCS Chu Văn An (Hải Dương)

2. TRỊNH THỊ LA
    Kế hoạch thư viện 2020-2021/ Trịnh Thị La.- 2021.- (Văn bản, hồ sơ thư viện)
    Chủ đề: Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: THCS Chu Văn An (Hải Dương)

3. ĐẶNG THỊ SỰ
    Khỉ vớt Trăng/ Đặng Thị Sự: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

4. BÙI NGUYỄN DIỄM THU
    Giới thiệu kho tàng truyện cổ Việt Nam/ Bùi Nguyễn Diễm Thu: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

5. NGUYỄN THANH THUÝ
    Đọc to nghe chung sách khổ nhỏ: Truyện Rùa và Cáo/ Nguyễn Thanh Thuý: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

6. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Đọc truyện về những anh hùng,nhân dân và danh lam thắng cảnh Việt Nam/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

7. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Giới thiệu kho tàng truyện ngụ ngôn thế giới/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

8. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện bồi dưỡng những tính cách, phẩm chất tốt cho học sinh/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

9. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện có nhân vật là thiếu nhi/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

10. LƯU VĂN LÂM
    Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ II/ Lưu Văn Lâm: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024
    Chủ đề: Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

11. TRẦN THỊ TỐ TÂM
    Ma trận, đặc tả Ngữ Văn 9 CKII/ Trần Thị Tố Tâm: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Ngữ văn; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

12. TRẦN THỊ TỐ TÂM
    Ma trận, đặc tả Ngữ Văn 8 CKII/ Trần Thị Tố Tâm: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

13. LƯU VĂN LÂM
    Kế hoạch Giáo dục Nhà trường năm học 2023-2024: KHGD 2023- 2024/ Lưu Văn Lâm: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2023
    Chủ đề: Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

14. LÊ THÀNH NGUYÊN
    Đặc tả Anh 9 GKII/ Lê Thành Nguyên: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Tiếng Anh; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

15. LÊ THÀNH NGUYÊN
    Đặc tả Anh 8 GKII/ Lê Thành Nguyên: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tiếng Anh; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

16. LÊ THÀNH NGUYÊN
    Đặc tả Anh 7 GKII/ Lê Thành Nguyên: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Tiếng Anh; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

17. LÊ THÀNH NGUYÊN
    Đặc tả Anh 6 GKII/ Lê Thành Nguyên: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tiếng Anh; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

18. VÕ TẤN QUỐC
    Ma trận CN 9 GKII/ Võ Tấn Quốc: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THCS; Lớp 9; Công nghệ; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

19. TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN
    Đặc tả CN 6 CKI/ Trương Thị Bích Vân: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Công nghệ; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

20. TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN
    Đặc tả CN 6 CKI/ Trương Thị Bích Vân: biên soạn; Trường THCS Hàm Cần.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Hàm Cần (Bình Thuận)

Trang sau |