Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 4712.

1. NGUYỄNTHỊ HỒNG HOANH
    TV1- Tuần 5- Bài 16 M m N n/ NguyễnThị Hồng Hoanh.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

2. TẠ THỊ BÍCH PHƯỢNG
    Toán 1- TV1-Tuần 34 -Phiếu ôn tập Toán1 và TV 1/ Tạ Thị Bích Phượng.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

3. TẠ THỊ BÍCH PHƯỢNG
    TOAN 1-TUẦN 34- Phiếu ôn tập Toán/ Tạ Thị Bích Phượng.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

4. TÔN THỊ DIỄM TRANG
    Toán 1- TUẦN 35-Phiếu ôn tập Toán/ Tôn Thị Diễm Trang.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

5. TÔN THỊ DIỄM TRANG
    TV1- Tuần 39- Phiếu ôn tập Tiếng Việt/ Tôn Thị Diễm Trang.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

6. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯỜNG
    Toán 1- Đề ôn tập Toán cuối năm/ Nguyễn Thị Xuân Hường.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

7. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
    TV1- Tuần 40- Phiếu ôn tập Tiếng Việt/ Nguyễn Thị Huyền Trang.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

8. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
    TV 1- TUẦN 37- Phiếu ôn tập Tiếng việt/ Nguyễn Thị Huyền Trang.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

9. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯỜNG
    TV1- Tuần 41- Phiếu ôn tập Tiếng Việt/ Nguyễn Thị Xuân Hường.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

10. NGUYỄN THỊ HỒNG HOANH
    TV1- Tuần 29- Bài 2 Bảy sắc cầu vồng/ Nguyễn Thị Hồng Hoanh.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: VietBiblio (Quảng Ngãi) (Quảng Ngãi)

11. TRẦN THỊ THU
    SBT Hoạt động trải nghiệm lớp 8- KNTT/ Trần Thị Thu: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Hoạt động trải nghiệm;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

12. ĐẶNG THỊ HÀ
    Bài 48: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100/ Đặng Thị Hà: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

13. ĐINH GIA LÊ
    SBT Mĩ thuật lớp 8- KNTT/ Đinh Gia Lê: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

14. HOÀNG LONG
    SBT Âm nhạc lớp 8- KNTT/ Hoàng Long: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Âm nhạc;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

15. ĐẶNG THỊ HÀ
    Bài 17: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 20/ Đặng Thị Hà: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

16. ĐẶNG THỊ HÀ
    Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông giúp đỡ người khó khăn/ Đặng Thị Hà: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Đạo đức;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

17. HÀ ĐẶNG CAO TÙNG
    SBT Tin học lớp 8-KNTT/ Hà Đặng Cao Tùng: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2022.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tin học;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

18. ĐẶNG VĂN NGHĨA
    SBT Công nghệ lớp 8- KNTT/ Đặng Văn Nghĩa: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2022.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

19. LÊ THỊ MINH SÁNG
    Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5/ Lê Thị Minh Sáng: biên soạn; Tiểu học Hòa Lâm.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hòa Lâm (Hà Nội)

20. LÊ THỊ MINH SÁNG
    bài 4: Bé hơn, dấu bé </ Lê Thị Minh Sáng: biên soạn; Tiểu học Hòa Lâm.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hòa Lâm (Hà Nội)

Trang sau |